Mijn naam is Vloedlijndolls Alpha. 


Ik ben geboren op 18-02-2023. 

Ik woon hier samen met mijn zusje Annabel, mijn mama Penny, mijn surrogaat oma Panamera en sinds kort mijn surrogaat broertje Odo. 


Ik ben een Blue Mitted en castraat


 


Mijn naam is Panamera Quattro.

Ik ben geboren op 24-03-2014.

Ik ben in de groep komen wonen in 2021.

Toen ik hier kwam wonen was alleen Bailey aanwezig.

Ik ben hier gekomen, omdat Bailey mogelijk eenzaam was.

Helaas was dat niet het geval, hij was ziek. Na zijn overlijden voelde ik me enorm alleen. Ik kwam uit een grote cattery en was alleen zijn niet gewend. Penny is toen bij ons komen wonen toen ze nog heel klein was. Ik vond dat wel heel erg leuk. 

ik ben een Lilac Point Bicolor en castraat

Ik was net 7 jaar toen ik hier kwam wonen. 
Ik heb 5 nestjes gehad. Allemaal bij cattery Quattro, van Froni Troonbeeckx.  Froni bedankt voor deze prachtige dame.